XXV GMINNE PREZENTACJE WOKALNE

22 maja 2024 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie odbyły się XXV Gminne Prezentacje Wokalne Oddziałów Przedszkolnych. Z okazji tak pięknego jubileuszu uroczystość zaszczyciło wielu gości, wśród których znaleźli się m.in.:  przedstawiciele samorządu powiatowego na czele z panem Waldemarem Trelką, starostą powiatu oraz przedstawiciele samorządu gminnego na czele z wójtem panem Pawłem Dziewitem oraz przewodniczącym Rady Gminy Gózd panem Janem Wasiakiem.

Maluchy – reprezentanci wszystkich sześciu placówek oświatowych z terenu gminny Gózd – zachwyciły zgromadzoną publiczność swoimi umiejętnościami wokalnymi i tanecznymi, a także barwnymi strojami. Każdy występ nagradzany był więc gromkimi brawami, a także prezentami i dyplomami. Uroczystość zwieńczył poczęstunek pysznym tortem, specjalnie przygotowanym na tę okoliczność.

Więcej zdjęć pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064786986048