REFERATY

REFERAT FINANSOWY e-mail: ksiegowosc@gozd.pl

Bogusława Kościelniak – Skarbnik

Ewa Wosztyl –  zastępca Skarbnika

Aneta Kazirodek  stanowisko ds. księgowości budżetowej, tel. 048/320-20-97 w. 36

Monika Bekier – stanowisko ds. rozliczeń budżetowych, tel. 048/320-20-97 w. 36

Grażyna Domagała – stanowisko ds. księgowości podatkowej, tel. 048/320-20-97 w. 19

Dorota Derlatka – stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat, tel. 048/320-20-97 w. 39

Agnieszka Siczek – stanowisko ds. podatku od środków transportowych oraz opłat za wodę i ścieki, tel. 048/320-20-97 w. 38

Aneta Janas  stanowisko ds. obsługi kasy i gospodarki materiałowej, tel. 048/320-20-97 w. 37


REFERAT BUDOWNICTWA I INWESTYCJI
e-mail: budownictwo@gozd.pl

Jacek Krzemiński – kierownik Referatu, stanowisko ds. budowy dróg i oświetlenia ulicznego, pok. 118, tel. 048/320-20-97 w. 31

Izabela Maciejczyk – stanowisko ds. infrastruktury technicznej i gospodarki komunalnej, pok. 120, tel. 048/320-20-97 w. 30

Magdalena Gorzkiewicz – stanowisko ds. budownictwa, pok.119, tel. 048/320-20-97 w. 24

Wioletta Szczęsna – stanowisko ds. budownictwa, pok. 119, tel. 048/320-20-97 w. 24

REFERAT UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

Andrzej Pacholczak – kierownik Referatu, tel.: 048/320-20-97 wew. 22

Beata Bekier – stanowisko ds. remontów i rozliczeń, tel.: 048/320-20-97 wew. 22


REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I MIENIA KOMUNALNEGO
e-mail: rolnictwo@gozd.pl

Martyna Banasiak – kierownik Referatu, stanowisko ds. mienia komunalnego, stanowisko ds. kadr

Agnieszka Domagała stanowisko ds. rolnictwa i ochrony przyrody, tel. 048/320-20-97 w. 26 pok. 106

Olga Dąbrowska stanowisko ds. gospodarki odpadami, tel. 048/320-20-97 w. 26 pok. 106

Monika Wosztyl – stanowisko ds. ochrony środowiska, tel. 048/320-20-97 w. 26 pok. 107

Monika Maciejewska – stanowisko ds. geodezji, tel. 048/320-20-97 w. 26 pok. 107

                                            
REFERAT ORGANIZACYJNY e-mail: gmina@gozd.pl

Agnieszka Górak – stanowisko ds. organizacji kancelarii i sekretariatu, tel. 048/320-20-97 pok. 113

Agnieszka Dąbrowska – stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, promocji i komunikacji społecznej, tel. 048/320-20-97 w. 44, e-mail: rada@gozd.pl, pok. 109

Irena Serafin – stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej i kultury, tel. 048/320-20-97 wew. 39, e-mail: kultura@gozd.pl

Anna Zielińska – stanowisko ds. BHP, tel. 048/320-20-97 w. 20  pok. 114

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Urszula Winiarska – stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, kancelaria materiałów niejawnych, inspektor ochrony danych osobowych (IODO), tel. 048/320-20-97 w. 29, e-mail: obrona.cywilna@gozd.pl, pok. 117

Joanna Tkaczyk – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, tel. 048/320-20-97 w. 21, e-mail: sekretarz@gozd.pl, pok. 111

Anna Kowalska – stanowisko ds. zamówień publicznych, tel. 048/320-20-97 w. 24, pok. 120

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zofia Walczak – kierownik USC, tel. 048/320-20-97 w. 43, e-mail: usc@gozd.pl,  pok. 115

Agnieszka Misalska – stanowisko ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i archiwum zakładowego, tel. 048/320-20-97 w. 43, e-mail: ewidencja@gozd.pl, pok. 115