O Gminie

Gmina Gózd jest jedną z 13 gmin powiatu radomskiego. Znajduje się w centralnej części Polski przy drodze krajowej nr 12 Łódź–Radom–Lublin. Najbliższą dużą aglomeracją jest Radom, oddalony od gminy o 18 km. Gmina zajmuje powierzchnię  7 776 ha,  którą zamieszkuje 8 784 osób (stan na 31.12.2016 r.)

Pierwsza wzmianka o wsi Gózd w dokumentach pisemnych pojawia się w 1508 r. W języku staropolskim słowo „gózd” oznaczało „gęsty las, zapomniane środleśne pustkowie”. W 1973 roku z połączenia trzech Gromadzkich Rad Narodowych powstała gmina Gózd. Gmina funkcjonalnie i przestrzennie związana jest z Radomiem. Miejscowości gminy położone wzdłuż drogi nr 12 należą do bezpośredniej strefy oddziaływania miasta i są najbardziej zurbanizowane. 

Geograficznie gmina położona jest na Równinie Radomskiej (południowe krańce Niziny Mazowieckiej). Na krajobraz gminy składają się piaszczyste równiny, przeplatane lasami, polami i łąkami. 

W skład gminy wchodzi 20 sołectw: Budy Niemianowskie, Czarny Lasek, Drożanki, Gózd, Grzmucin, Karszówka, Klwatka Królewska, Kłonów, Kłonówek-Kolonia, Kłonówek Wieś, Kiedrzyn, Kuczki-Kolonia, Wojsławice, Kuczki Wieś, Lipiny, Małęczyn Nowy, Małęczyn Stary, Niemianowice, Piskornica, Podgóra.

Gmina Gózd posiada herb uchwalony przez Radę Gminy Gózd 29 października 2009 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej przy MSWiA. Herbem gminy są w polu czerwonym trzy złote karcze w rozstrój, pośrodku miecz o takiejż rękojeści i głowni srebrnej w słup.

Uzasadnienie symboliki: 

Większość wiosek gminy powstała w miejscach po wykarczowaniu nieprzebytych ostępów Puszczy Radomskiej (Kozienickiej) stąd symbole w postaci trzech złotych karczów. Na puszczańskie pochodzenie wielu wiosek gminy wskazują same ich nazwy: Gózd (niedostępny las), Kłonów, Budy (szałasy leśne), Kuczki (szałasy leśne), Klwatka (pierwotnie Krwatka — z trudem zagospodarowany teren), Sobolów, Lipiny, Karszówka (pierwotnie — Karczówka) czy Czarny Lasek. Miecz symbolizuje drobne rycerstwo (Wężyków, Zgrajów, Doliwitów, Powałów, Awdańców, Jastrzębców czy Korwinitów) oraz Włodyków rozsiedlonych w kilku wioskach gminy, którego zadaniem była obrona pobliskiego grodu i miasta Radomia.

Warto  zobaczyć: 

Na terenie naszej Gminy znajduje się historyczny obiekt sakralny –  Kościół  p.w Św. Józefa Oblubieńca NMP w Kuczkach Kolonii, zbudowany w latach 1930-1935 w stylu neobarokowym, jednonawowy z transeptem, w kształcie krzyża łacińskiego, zwrócony na zachód. Długość Kościoła wynosi 43 m, szerokość 10 m, długość transeptu 25 m, szerokość 10 m. Kościół został poświecony 13 września 1934 r. przez ks. Bp.  Jasińskiego, a konsekrowany 29 czerwca 1947 r. przez ks. Bp. Franciszka Jopa. Przy kościele znajduje się dzwonnica mieszcząca dzwony: mniejszy „Józef” waży 132 kg, większy „Adam” waży 247 kg .

Parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP obchodziła w 2000 r. 100-lecie istnienia. 

Kościół pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli w Małęczynie, wybudowany w latach 1952-1956. Obok Kościoła usytuowana jest dzwonnica z dzwonem o wadze 275 kg o imieniu „Św. Andrzej Bobola” ufundowanym przez mieszkańców Małęczyna, Janowa i Kiedrzyna.

Liczne przydrożne kapliczki usytuowane przy drogach i rozdrożach gminy Gózd są wyrazem wyznawanej wiary oraz pełnią funkcję przekazu historycznego i kulturowego, są pamiątką po naszych przodkach i zdarzeniach, w których mieli oni swój udział. 

Kapliczka w Grzmucinie
Kapliczka w Wojsławicach

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.