RPO 2007-2023

„Wyrównywanie poziomu edukacji na terenie gminy Gózd poprzez dostosowanie budynków i terenów PG i PSP w Goździe do potrzeb XXI wieku”

Beneficjent: Gmina Gózd

Wartość projektu:  1.722.345,79 zł

Wartość dofinansowania z EFRR:  786.868,60 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazovia.eu

PRZED REALIZACJĄ PROJEKTU

W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU

PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU