MAJOWE ŚWIĘTA NARODOWE. BĄDŹ DUMNY, WYWIEŹ FLAGĘ

W tym roku obchodzimy 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jest to polskie święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Jej autorami byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz patron naszej szkoły – Hugo Kołłątaj. Konstytucja była Ustawą Rządową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Znosiła przyczyny anarchii panującej w państwie polskim: wolną elekcję, liberum veto, prawo szlachty do rokoszu i konfederacji, wyłączne prawo szlachty do posiadania ziemi i pełnienia urzędów. Zastosowano w niej zasadę trójpodziału władzy. Utworzono Straż Praw – radę ministrów powoływaną przez króla pod kontrolą sejmu. Konstytucja 3 Maja stała się wzorem dla innych państw.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi. Ustanowiony został przez Sejm w 2004 roku. Celem święta jest promowanie szacunku do flagi oraz propagowanie wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. W tym dniu Polacy z dumą wywieszają flagi w domach i instytucjach państwowych. Tego dnia obchodzimy także Dzień Polonii i Polaków za Granicą.