NOWA STREFA RELAKSU W GMINIE GÓZD

W dniu 17 czerwca  2024 r. odbył się odbiór końcowy zadania pod nazwą „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Grzmucin, gmina Gózd”.

W odbiorze udział wzięli: pan Paweł Dziewit – Wójt Gminy Gózd, przedstawiciele Urzędu Gminy:  pani Anna Kowalska, pani Izabela Maciejczyk, pan Andrzej Sukiennik, wykonawca robót – pan Rafał Grzywacz, radny miejscowości Grzmucin – pan Łukasz Podsiadły oraz prezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” – pani Iwona Sałek.

W ramach ww. zadania wykonano między innymi: ogrodzenie, chodniki i ścieżki z betonowej kostki brukowej, elementy małej architektury, oświetlenie placu, parking, altanę, plac zabaw i siłownię zewnętrzną. Wykonawcą prac była firma: Eko – TransBruk Rafał Grzywacz, Os. Karszówka 8, 26-634 Gózd.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 380 745,27 zł, z czego 177 970,00 zł to dofinansowanie pozyskane w ramach naboru organizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie tematycznym – infrastruktura turystyczna, kulturalna i rekreacyjna.