Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną  w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, a także statutu, który określa zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej.

OSP na terenie gminy Gózd

Na terenie gminy działa 7 jednostek OSP, w tym 6 typu S (samochodowych). Trzy jednostki: Gózd, Grzmucin i Kuczki-Kolonia należą do KSRG. W każdej z jednostek funkcjonują Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

Wymienione jednostki OSP zarejestrowane są jako stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadają nadany NIP i REGON, a więc są jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną. 

We wszystkich jednostkach powołane są zarządy, których członkowie są bezpośrednio odpowiedzialni za funkcjonowanie danej jednostki. 

Koordynacja działań jednostek z terenu całej gminy odbywa się poprzez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. 

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP wybrany podczas zjazdu w dniu 3 lipca 2021 r.

Lp.FunkcjaImię i nazwisko
1.PrezesPaweł Mikołajczyk
2.WiceprezesJan Wasiak
3.WiceperezesJarosław Pająk
4.WiceprezesTadeusz Gębski
5.Komendant GminnyRafał Chojnacki
6.SekretarzŁukasz Drab
7.SkarbnikPaweł Gorzkiewicz
8.Członek PrezydiumPaweł Socha
9.Członek PrezydiumRobert Wójcik
10.Członek PrezydiumWiesław Tkaczyk
11.CzłonekIreneusz Stępień
12.CzlonekDaniel Grylak

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Marzena Pszczoła

Sekretarz – Jan Marczykowski

Członek – Rafał Gromski

DELEGACI NA ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP

Delegat – Paweł Dziewit

Delegat – Paweł Mikołajczyk

Delegat – Jan Wasiak

PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP DO ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP

Przedstawiciel – Paweł Mikołajczyk

Przedstawiciel – Jan Wasiak