OSTRZEŻENIE DLA POWIATU RADOMSKIEGO. WAŻNOŚĆ od godz. 7:00 dnia 30.12.2023 r.  do godz. 13:00 dnia 30.12.2023 r.