DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Szanowni Państwo, Radni, Sołtysi, Członkowie Rad Sołeckich przyjmijcie podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju gminy Gózd. Dziękujemy Państwu za zaangażowanie oraz …