DZIEŃ SAMORZĄDOWCA W PAŁACU PREZYDENCKIM

24 maja 2024 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Uroczystość wyjątkowa, gdyż wśród samorządowców odznaczonych przez prezydenta RP znalazły się: sekretarz gminy Gózd pani Joanna Tkaczyk oraz skarbnik gminy Gózd pani Bogusława Kościelniak. Obu Paniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wieloletni wkład w rozwój naszej gminy.

Na zaproszenie prezydenta RP w uroczystości wzięli również udział: wójt gminy Gózd pan Paweł Dziewit, radna powiatu radomskiego pani Ewa Tkaczyk, radni gminy Gózd: pani Agnieszka Domagała, pan Dariusz Dąbrowski, pan Janusz Niezgoda, pan Marcin Linowski, pan Jan Wasiak, pan Sławomir Węgliński, a także pan Andrzej Pacholczak.